UCAPAN TERIMA KASIH DARI KELUARGA MENDIANG KOE SIN LIN/LINA

UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan ini kami sekeluarga mendiang:

KOE SIN LIN / LINA
(Tutup Usia 71 Tahun)

Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

– Chaokhun Phra Videsadhammanana Y.M.Bhikkhu Jinadhammo Mahathera.
– Choukhun Ratphisansudhi Y.M. Bhikku Avuddhapanno Mahathera (Luangpo Art.
– Luongpho Won
– Ajahn Maha Nattaphong Maha Thera
– Y.M. Passang Rinpoche
– Y.M. Bhikkhu Indaguno Thera
– Y.M. Bhiksu Aggasara
– Y.M. Bhikkhu Viriya Dhammo,
– Y.M. Bhikkhu Abhivaro
– Y.M. Bhikkhu Uggaseno
– Y.M. Bhikku Ratana Panno
– Y.M. Bhikkhu Tejavanno
– Y.M. Bhikku Abhayaviro
– Y.M. Bhikku Kusalacitto
– Y.M. Bhiksu Xian Hai
– Y. M. Bhikku Supassanno
– Y.M. Bhikku Revata Dhamma,
– Samanera kusalasarano
– Y.M. Bhikshuni Xian Xiu
– Pandita Lokapalasraya Vihara Dharma Wijaya
– dr. Nani
– dr. Indra Wahidin
– Bpk. Amrin Susilo Halim
– Bpk. Landen Marbun
– Bpk. Wong Chun Sen Tarigan
– Ibu Betty Ocean
– Bpk. Tan Guan Tjun
– UBC Lumbini
– M Cetak Lumbini
– Labhiko Buddhis Centre
– Pubbarama Buddhist Centre
– Yayasan Sosial Dharma Bakti
– Yayasan Buddha Tirta
– Yayasan Etika Bintang Terang
– Yayasan Vihara Maitri dan Tri Amal Group
– Yayasan Hope
– Sariputra Dharma Class
– Vihara Mahasampatti
– Mettayana Buddhis Centre
– Vihara Budi Abadi
– Vihara Roda Mas
– Ehiphassiko Foundation
– INTI SUMUT
– INTI MEDAN
– UBN
– Rumah Etos
– P.T. Mulia Cipta Abadi
– BSS
– Perguruan Dharma Bakti
– PEEBI
– Loving Hand Charity
– P.T. Supernet Nusantara
– Kakak Asuh Mettiko
– Segenap handaitolan dan sahabat yang telah memberikan dukungan

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas Budi baik tersebut.

Hormat kami :
Segenap Keluarga Mendiang komp. Mega Glugur Mas No. 16 Medan